Đội ngũ Giảng viên - Cán bộ

 

- Khoa hiện tại có 11 cán bộ cơ hữu, trong đó gồm 02 giáo vụ và 09 giảng viên. 

- Ngoài ra còn có 02 giáo viên tình nguyện người Trung Quốc. 

- Tổng cộng có 11 giảng viên giảng dạy cơ hữu, cùng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm lâu năm trong ngành đào tạo ngôn ngữ Trung.