Tiếp tục các bước hợp tác nghiên cứu và trao đổi quốc tế với ĐH Ming Chuan, Đài Loan

Tiếp tục các cuộc họp trao đổi về chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học Đông Á và ĐH Ming Chuan, Đài Loan. Ngày 8/10/2021, hai trường đã có buổi trao đổi chung về các nội dung như hơp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, phát triển các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế về ngôn ngữ và văn hóa đa dạng hàng năm.

Với việc hợp đào tạo này nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện giao lưu học hỏi của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, giúp các em học tập trong môi trường ngôn ngữ tốt và tăng khả năng ứng dụng sau khi tốt nghiệp.