Hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học hiện đang là xu hướng phát triển của các trường đại học trên thế giới. Đại học Đông Á là trường đại học đầu tiên tại khu vực miền Trung thực hiện chương trình liên kết quốc tế với Đại học Liverpool JM. Đến với chương trình livestream tư vấn tuyển sinh số 11, các em thí sinh sẽ hiểu rõ hơn nhiều chương trình liên kết quốc tế như vậy tại Đại học Đông Á.

Livestream số 11: Chương trình liên kết quốc tế với ĐH Liverpool JM