VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI “HÙNG BIỆN TIẾNG TRUNG” NĂM 2022

                  Chính thức khởi động từ cuối tháng 4, cuộc thi “𝑯𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈” năm 2022 với chủ đề “𝕋𝕙𝕠̛̀𝕚 đ𝕒̣𝕚 𝟜.𝟘 𝕔𝕦̉𝕒 𝕥𝕠̂𝕚” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đăng ký tham gia đông đảo của sinh viên khối chuyên ngữ Khoa NN & VH Trung Quốc và cũng như sinh viên khối không chuyên học tiếng Trung tại Trường Đại học Đông Á.

                  Với hơn 30 tiết mục đăng ký tham gia, ngày 12/5/2022, vòng sơ khảo cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, gay cấn, để lại cho ban giám khảo, khán giả vả cả thí sinh nhiều cảm xúc. Các thí sinh đã cháy hết mình để tự tin toả sáng.

                   Qua buổi sơ khảo, có thể thấy các bạn thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư về cả chất lượng và hình thức ở cả 2 phần thi: Hùng biện và tài năng.

                    Nhưng với sự bản lĩnh, tự tin và khả năng ngoại ngữ “siêu đỉnh” đã thuyết phục được các thầy cô trong ban giám khảo. 12 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ xuất sắc 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖:

𝟏. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟎𝟏 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐡𝐮𝐲̉ - 𝐂𝐇𝟏𝟗𝐀𝟐𝐁

𝟐. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟎𝟓 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐕𝐨̃ 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐢 – 𝐂𝐇𝟐𝟏𝐀𝟏𝐁

𝟑. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟎𝟖 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐮́ 𝐍𝐡𝐢 – 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟑𝐁

𝟒. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟏𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐂𝐇𝟐𝟏𝐀𝟑𝐁

𝟓. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟏𝟒 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 – 𝐀𝐓𝟐𝟏𝐀𝟏𝐀

𝟔. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟏𝟖 𝐇’𝐓𝐮𝐞̂̃ 𝐒𝐫𝐮𝐤- 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟏𝐀

𝟕. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟐𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 – 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟒𝐁

𝟖. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟐𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 – 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟑𝐀

𝟗. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟐𝟕 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐡𝐮𝐲́ 𝐇𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟐𝐀

𝟏𝟎. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟐𝟖 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 - 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟑𝐀

𝟏𝟏. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟐𝟗 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐚̣𝐢 - 𝐂𝐇𝟐𝟎𝐀𝟑𝐀

𝟏𝟐. 𝐒𝐁𝐃 𝟎𝟑𝟎 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐘́ – 𝐂𝐇𝟏𝟗𝐀𝟏𝐁

                   Với tinh thần giao lưu, học hỏi, chắc chắn đây sẽ là những trải nghiệm thú vị và khó quên của tất cả các bạn thí sinh tham gia cuộc thi này. Hẹn gặp lại vào đêm chung kết bùng nổ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.