Tháng Tri ân Mẹ Cha lần 2 - năm 2022

Diễn ra từ 8/5 - 28/6, Tháng tri ân Mẹ Cha bao gồm chuỗi hoạt động tri ân ấm áp, ý nghĩa dành đến các bậc sinh thành.

5 hoạt động xuyên suốt từ Ngày của Mẹ 8/5 đến Ngày của Cha 19/6 và hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

  • Hoạt động 1: Phát động Tháng hành động vì Mẹ, Cha

Chủ đề: “Công ơn sinh thành, khắc cốt ghi tâm”

Thời gian: ngày 07/5/2022

  • Hoạt động 2: Khoảnh khắc gia đình yêu thương

Thời gian: từ 08/5-10/6

  • Hoạt động 3: Tri ân đấng sinh thành

Thời gian: từ 08/5-10/6

  • Hoạt động 4: Chăm sóc sức khỏe đấng sinh thành

Thời gian: ngày 18/6

  • Hoạt động 5: Đêm tri ân các đấng sinh thành

Thời gian: ngày 24/6

---

Đó sẽ là những kỷ niệm xúc động, những yêu thương trao gửi, những khoảnh khắc không thể đong đếm hết...