QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THI HSK TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Sau một thời gian dài hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh và chất lượng kỳ thi. Ngày 24 tháng 2 năm 2023 Bộ GD-ĐT đã phê chuẩn cho Trường ĐH Đông Á tổ chức thi HSK.

Kỳ thi HSK được tổ chức thi hàng tháng tại Trường Đại học Đông Á. Đợt thi đầu tiên sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 4 năm 2023.

Điểm thi không có hình thức đăng ký nào khác ngoài trang http://chinesetest.cn/http://hsk.donga.edu.vn.

Thông tin chi tiết tham khảo:

Webisite: http://hsk.donga.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HSKDANANG