Hội thảo “Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo”

Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cho thị trường Nhật Bản và Việt Nam

Thời gian: 08h30, ngày 27/3/2021

Địa điểm:  Tại Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng

Chương trình:

  • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên Ngành CNTT và Ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo
  • Tham luận 1: Ngành CNTT và Ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo - Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp.
  • Tham luận 2: Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin: cơ hội và tiềm năng phát triển.
  • Tham luận 3: Trao đổi giải pháp và công nghệ mạng
  • Tham luận 4: Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  • Tham luận 5: Kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu việc làm tại Nhật Bản.
  • Tọa đàm