CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH"

Sau gần 3 tuần tranh tài gay cấn và sôi nổi, giữa muôn vàn bài dự thi hấp dẫn, BTC chính thức công bố “chủ nhân” của những bài review xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi “Ngày hội đọc sách” do Khoa NN&VH Trung Quốc tổ chức.

Dưới đây là danh sách các bài dự thi đoạt giải:

❤️ 𝟬𝟭 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁: Lý Phước Thật, Lương Mạnh Hùng - lớp CH20A1A

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: “ ℂ𝕠̂̉ 𝕙𝕠̣𝕔 𝕥𝕚𝕟𝕙 𝕙𝕠𝕒” của 𝟐 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐎̂𝐧 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐮̛̉ 𝐀𝐧 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐞̣̂ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧.

❤️ 𝟬𝟮 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗻𝗵𝗶̀:

(1) Phạm Dương Quang Thật - lớp CH20A3A

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: 𝑇𝑅𝐸̂𝑁 Đ𝑈̛𝑂̛̀𝑁𝐺 𝐵𝐴̆𝑁𝐺 – 𝑇𝑂𝑁𝑌

(2) Tập thể lớp CH20A2A

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: "𝐾ℎ𝑖́ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝐵𝑎𝑜 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐵𝑎̂́𝑦 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑢" - 𝑉𝑎̃𝑛 𝑇𝑖̀𝑛ℎ (𝑀𝑦̃ 𝐿𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ)

❤️ 𝟬𝟯 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗯𝗮:

(1) Phan Nguyễn Hoài Phương - Lớp CH21A1A

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: Dare to fail – 敢于失败 – Dám Thất Bại

(2) Tập thể lớp CH21A4A

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: "ℕ𝕙𝕒̀ 𝕘𝕚𝕒̉ 𝕂𝕚𝕞" - 𝓟𝓪𝓾𝓵𝓸 𝓒𝓸𝓮𝓵𝓱𝓸

(3) Hoàng Thị Hồng Nhung - lớp CH21A3B

𝑇𝑢̛̣𝑎 đ𝑒̂̀: “𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛”- 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐴𝑛ℎ

❤️ 𝟬𝟭 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗕𝗖 𝗰𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁:

Nhóm SV Võ Thị Ánh Sương + Tăng Văn Hoàng + Dương Ngọc Châu - Lớp CH20A4A

Tựa đề: “𝟞𝟘 𝕘𝕚𝕒̂𝕪 𝟙 𝕪́ 𝕥𝕦̛𝕠̛̉𝕟𝕘” tác giả Michael Kryton.