Có một mùa Hiến chương ấm áp như thế đó... ❤

...ở ngôi trường Đại học Đông Á rất đỗi thân thương! ❤

---

40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Có một mùa hiến chương ấm áp như thế