CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU HÁN NGỮ ONLINE - TRUNG TÂM HỢP TÁC NGÔN NGỮ THUỘC BỘ GIÁO DỤC TRUNG QUỐC

1. Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức: Đại học sư phạm Hoa Đông- Thượng Hải

2. Đặc điểm chương trình:

- Chương trình online hoàn toàn miễn phí

- Dành cho mọi lứa tuổi, không yêu cầu HSK

- Thời gian học linh động, tạo điều kiện cho mọi đối tượng tham gia

- Nội dung học: có thể lựa chọn học ngôn ngữ, văn hóa, hoặc vấn đề trung quốc hôm nay ...

- Thời gian học: từ 2 tuần - 4 tuần tùy theo lựa chọn của học viên

- Thời gian mở lớp: từ tháng 9/2022- tháng 1/2023

3. Tham gia lớp học bạn sẽ được gì?

- Được học cùng bạn bè quốc tế, tiếp xúc với môi trường hoàn toàn bằng tiếng trung

- Được các giảng viên đại học sư phạm hoa đông trực tiếp giảng dạy

- Sau khi hoàn thành chương trình, được Trung tâm hợp tác ngôn ngữ và đại học sư phạm Hoa Đông kết hợp cấp bằng

4. Link đăng ký tham gia lớp học: [https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlse9kj65whfk45oangbg5wukl__oliiujeoxtynm-jukasuvnq/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlse9kj65whfk45oangbg5wukl__oliiujeoxtynm-jukasuvnq/viewform?usp=sf_link&fbclid=iwar1g4ziblcdssbw0gx__xt9z8k11ymfc62qkp5ykzbkn-ace8rztpidtmbk)

5. Hạn đăng ký: ngày 18/07/2022

phiếu đăng ký tham gia lớp học 汉语桥 online