CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN GIẤY TỜ TRỰC TUYẾN

Thực hiện trên online - Bỏ túi ngay các bước sau khi bạn cần xin giấy xác nhận nhé!

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: Đăng nhập tài khoản sinh viên

SV truy cập trang: my.uda.edu.vn và tiến hành đăng nhập tài khoản cá nhân.

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: Tiến hành đăng ký và chọn loại giấy tờ cần xác nhận

Chọn Thông báo -> Cấp giấy tờ -> Đăng ký nhận giấy (chọn mẫu phù hợp với mục đích đăng ký cấp giấy xác nhận SV) -> Xem -> Chọn mẫu

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯: Kiểm tra thông tin cá nhân

Sau khi Chọn mẫu, SV kiểm tra thông tin cá nhân của mình theo mẫu đã chọn xem đã chính xác hay chưa.

Trường hợp có sai sót thông tin cá nhân, SV chọn Cập nhật (điều chỉnh đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình) -> Lưu.

Thông tin cá nhân đã đúng chọn “Tiếp theo”

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟰: Cung cấp lý do sử dụng mẫu

Sau khi đã chọn mẫu và kiểm tra thông tin, SV cung cấp lý do sử dụng mẫu để tiến hành cấp giấy theo đúng yêu cầu của SV.

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟱: Hoàn tất đăng ký

SV hoàn tất đăng ký bằng cách chọn “Gửi đăng kí”

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟲: Nhận giấy

Sau khi đã đăng kí thành công, SV theo dõi tình trạng giấy của mình tại mục Thông báo -> Cấp giấy tờ -> Tình trạng giấy.

Nếu phần mềm báo “Đã HT” - SV đến trường nhận tại phòng QLĐT&CTSV (phòng 201) gặp anh Tạ Việt Hoàng (Sđt: 0386759191).