TỔNG KẾT ĐỢT THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM 3 KHOA NGÔN NGỮ TRUNG

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 Đ𝙃 Đ𝙤̂𝙣𝙜 𝘼́ nói chung và 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙉&𝙑𝙃 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 nói riêng luôn chú trọng trong việc kết hợp giữa học với thực hành cho sinh viên.

Các bạn sinh viên năm 3 – Khoa NN&VH Trung Quốc vừa hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập kéo dài gần 2 tháng tại các công ty, doanh nghiệp lớn ở khắp các tỉnh thành trong các lĩnh vực như: Giảng dạy tiếng Trung, hướng dẫn viên quốc tế, thương mại, thư ký – trợ lý. 

Đợt thực tập này giúp sinh viên bước đầu tiếp xúc với các nghiệp vụ cơ bản trong các môi trường làm việc khác nhau, giúp các em có cơ hội được trải nghiệm, thực hành trực tiếp và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời cũng nâng cao được các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý vấn đề... Qua đó, cũng giúp sinh viên hiểu và có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề mà mình đã lựa chọn.