TẾT THANH MINH TRUNG QUỐC

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村。

Thanh minh thời tiết vũ phân phân                            
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn        
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?                     
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa Thôn ! 

Diễn nôm:

Thời tiết Thanh minh lất phất mưa
Trên đường lữ khách muốn say sưa
Rượu ngon ướm hỏi nơi đâu bán?
Xóm Hạnh, Mục đồng chỉ trỏ thưa!

Tết Thanh Minh của người Trung Quốc thường diễn ra vào khoảng trước hoặc sau ngày 5 tháng 4 hàng năm. Thời xưa, tết Thanh Minh còn được gọi là tết Tháng Ba.

Với hơn 2000 năm lịch sử, tết Thanh Minh là một trong hai mươi bốn tiết khí thuộc hệ mặt trời. Trong hai mươi bốn tiết khí nói trên, thì chỉ có duy nhất Thanh Minh vừa là tiết khí, vừa là lễ hội.

Ban đầu tết Thanh Minh là ngày thờ cúng tổ tiên. Nhưng ngày nay tết Thanh Minh đã có thêm rất nhiều hoạt động như quét mộ và tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.


Tết Thanh Minh là lúc thời tiết chuyển sang ấm áp, cây cối đâm chồi, nảy lộc. Mọi người thường cùng nhau ra ngoại ô để thả diều và du xuân. Vì vậy, tết Thanh Minh còn được gọi là "hội Đạp Thanh".

Một số hoạt động và món ăn trong tết Thanh Minh của người Trung Quốc:

Hội Đạp Thanh

Bánh Đoàn Tử

Bánh cuộn thừng