LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG TUYỂN DỤNG

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng là tổ chức chính trị - xã hội, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2022 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG   

1. Đối tượng

- Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

2. Điều kiện

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Quan hệ quốc tế hoặc Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Thái.

- Nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện công việc,  nhiệm vụ được giao.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

- Ngoại hình dễ nhìn.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng: 03 người.

2. Nội dung công việc chính của 03 vị trí

a. Tham mưu, tổ chức các hoạt động hữu nghị, hợp tác quốc tế; thực hiện công tác biên, phiên dịch với đối tác nước ngoài;

b. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; công tác thư ký các Hội hữu nghị; công tác phi chính phủ nước ngoài và công tác thông tin đối ngoại;

c. Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại và các công việc khác theo phân công.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển (tự viết tay);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh, CMND (có chứng thực);

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có chứng thực);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh);

6. Hai ảnh 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp ảnh không quá 6 tháng); Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian: Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 07/4/2022.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, số 522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  Điện thoại: 0236-2641169.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

a. Vòng 1: Xét hồ sơ dự tuyển.

b. Vòng 2:

- Kiểm tra kiến thức chung. 

- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ (kỹ năng biên, phiên dịch của người dự tuyển theo vị trí cần tuyển dụng).

- Kiểm tra trắc nghiệm môn tin học.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

a. Thời gian xét tuyển: Trong tháng 4/2022.

b. Địa điểm xét tuyển: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, số 522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng./.