KHOA TIẾNG TRUNG - HỌC VIỆN HOA VĂN TỔ CHỨC HỌP BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP KHẨU NGỮ CỦA ĐẠI HỌC ĐÔNG Á, VIỆT NAM NĂM 2022

            Chiều ngày 4/3, Khoa Tiếng Trung - Học viện Hoa Văn đã tổ chức họp “Báo cáo tổng kết giai đoạn các lớp học hợp tác với Trường Đại học Đông Á, Việt Nam”. Thầy Yang Wanbing - Phó Viện trưởng Học viện Hoa Văn, thầy Yu Zhiyuan - Bí thư Chi bộ Khoa Tiếng Trung, thầy Wang Yanjun - Trưởng khoa Tiếng Trung, cô Jin Ying- Phó trưởng khoa Tiếng Trung và các thầy cô trong nhóm giảng dạy các học phần khẩu ngữ cho sinh viên Đại học Đông Á đã tham dự cuộc họp này.

   Thầy Yang Wanbing - Phó Viện trưởng Học viện Hoa Văn phát biểu tại cuộc họp

            Theo mô hình thí điểm, trong học kỳ này, Khoa Tiếng Trung - Học viện Hoa Văn phụ trách giảng dạy 2 học phần Nói 4 và Luyện nói Tiếng Trung cao cấp cho 150 sinh viên khối chuyên ngữ của Khoa ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc thuộc Trường Đại học Đông Á. 

Cô Li Qian- Phụ trách giảng dạy học phần Nói 4 báo cáo tại cuộc họp

            Để đạt được mục tiêu này, Khoa Tiếng Trung - Học viện Hoa Văn đã xây dựng kế hoạch và phương án giảng dạy chi tiết, phù hợp với mô hình lớp học trực tuyến. Sau 5 tuần giảng dạy, Ban giám hiệu Trường Đại học Đông Á, lãnh đạo Khoa ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc và sinh viên các lớp khẩu ngữ rất hài lòng về tất cả các mặt của lớp học, đồng thời khẳng định sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và giảng viên Học viện Hoa Văn.

           Lãnh đạo Học viện Hoa Văn nhấn mạnh rằng sự hợp tác lần này với Trường Đại học Đông Á, Việt Nam có ý nghĩa to lớn để học viện tiếp tục xây dựng “cầu nối” giáo dục tiếng Hán ở nước ngoài. Điều này cũng thúc đẩy học viện hướng tới tương lai với tầm nhìn quốc tế và toàn cầu hoá.