Nằm trong lộ trình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, sáng ngày 04/03, Đại học Đông Á đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tạo môi trường việc làm cho sinh viên Ngôn ngữ Trung với các doanh nghiệp. Thỏa thuận này nhằm tạo khuôn khổ cho việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng và học bổng.

Hợp tác tạo môi trường việc làm đa dạng cho sinh viên Ngôn ngữ Trung ĐH Đông Á