Hợp tác nghiên cứu và trao đổi quốc tế với ĐH Ming Chuan, Đài Loan

Hợp tác nghiên cứu và trao đổi quốc tế là nội dung thỏa thuận vừa đạt đượt giữa Đại học Đông Á và ĐH Ming Chuan, Đài Loan theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, hợp tác sẽ làm phong phú thêm hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi học thuật và nghiên cứu giữa giảng viên và sinh viên của hai trường bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tin liên quan:

Trong đó, Đại học Đông Á và ĐH Ming Chuan, Đài Loan thống nhất các nội dung hợp tác về trao đổi giảng viên, trao đổi thông tin và tài liệu học thuật, hợp tác các chương trình nghiên cứu chung cũng như tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chất lượng.

Bên cạnh đó là chương trình trao đổi sinh viên, phát triển các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế về ngôn ngữ và văn hóa đa dạng hàng năm.

Trước đó, Đại học Đông Á và Đại học Khoa học Kỹ thuật Chien Hsin (Đài Loan) đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chương trình thực tập hưởng lương cho sinh viên. 

Hợp tác toàn diện về đào tạo và nghiên cứu với một trường đại học tại Đài Loan được kỳ vọng sẽ khuyến khích trao đổi, hợp tác về học thuật giữa hai cơ sở giáo dục cũng như trao đổi việc giảng dạy, nghiên cứu nâng cao, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ tiềm năng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan.